Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

2002

2002

 

Het thema voor 2002 is: 'Groen met visie'. Dit thema dient ook als motivatie: er wordt veel geproduceerd voor het buitenland, maar hierin is niet altijd een visie zichtbaar. Door hier beter over na te denken en een strategie te bepalen voor de marketing van producten, kan het bereik nog sterker vergroot worden.

 

Dit jaar heeft de vakbeurs ook een subthema, namelijk 'Water'. In samenwerking met DLV is een waterboulevard opgezet, waar een groot aantal bedrijven dit thema op een relevante manier belichten. Langs de boulevard worden standhouders als toeleveranciers op het gebied van beregening, waterkwaliteit, recirculatie, enzovoorts geplaatst.

 

Het beursoppervlak is dit jaar zo'n 8000 vierkante meter en het demonstratieterrein is zo'n 15.000 vierkante meter groot. In totaal doen er ongeveer 180 deelnemers mee en worden er meer dan 15 nationaliteiten geteld.

 

Opvallend is dat de ontwikkelingen op het gebied van machines dit jaar in een stroomversnelling komen. Er zijn steeds meer machines om werk te besparen en makkelijker te maken. Hierop wordt - samen met DLV boomteelt - ingespeeld.

 

Tijdens de beurs wordt ook de brochure 'Beplantingen voor rotondes' gepresenteerd. 

 

Beurscatalogus 2002

Download onze app