Aussteller

GrootGroenPlus 2023

Bie, Boomkwekerij Richard de Bie bv

Produkte und Dienstleistungen

Forst- und Heckenpflanzen
Zierpflanzen und Koniferen, Allee-, Wald- und Parkbäume, Formgehölze, Complete beplantingslijsten

Info

Boomkwekerij Richard de Bie B.V. wordt geleid door Henk en Michael de Bie, zonen en opvolgers van naamgever Richard.

Zij worden ondersteund door een team van ervaren en toegewijde veld- en kantoormedewerkers die door hun reeds langere dienstverbanden het bedrijf en de teelt van haver tot gort kennen.

De kwekerij bestaat uit een groot areaal zandgrond, waarop laan- en parkbomen, bos- en haagplantsoen, containerplanten, struiken en coniferen gekweekt worden.

Boomkwekerij Richard de Bie B.V. is gespecialiseerd in het jaarrond leveren van een uiterst breed assortiment tuinplanten en planten voor het grotere groen. Om het assortiment waar nodig te complementeren maken wij gebruik van een selectieve groep toeleveranciers die onze kwaliteitsnormen weten te respecteren.

Ons bedrijf is logistiek zodanig ingericht dat de afnemer met ieder type vrachtwagen kan komen afhalen, maar indien een levering aan huis gewenst is zijn wij eveneens prima in staat dit voor u te verzorgen.

Op onze kwekerij worden honderden soorten bomen gekweekt, van acer tot en met zelkova. Zoals eerder vermeld een heel breed assortiment in maten variërend van 8-10 t/m 25-30. De Struiken en de containerteelt worden ook in een grote diversiteit en aantallen gekweekt.

Doordat onze kwekerij op zandgrond staat en het plantgoed twee tot meestal drie keer wordt verplant, zijn wij in staat planten met een optimale beworteling te leveren.

Wanneer u een bezoek aan onze kwekerij wilt brengen, verzoeken wij ons tijdig vooraf te contacteren voor een afspraak. Tijdens uw bezoek laten wij u graag zien dat wij op een efficiënte wijze werken aan een bijzonder groen kwaliteitsproduct en daarnaast ook alle gepaste maatregelen nemen om het milieu zo min mogelijk te belasten, conform de voorschriften van de certificering waar wij aan voldoen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Boomkwekerij Richard de Bie BV is being led by Henk and Michael de Bie, sons and successors of namesake Richard.

They are supported by a team of experienced (all employed for a long time) and dedicated field and office staff, knowing the company's culture and cultivation inside out.

The nursery consist of a large sandy area, where avenue, park and forest trees as hedging plants, container plants, shrubs and conifers are grown.

Boomkwekerij Richard de Bie BV is specialized in year-round supply of an extremely wide range of garden plants and plants for greater green projects. To complete our own range with products which we have not available or left in stock, we use a select group of suppliers who know how to meet to our standards.

Our company is logistically arranged in such a way that we enable the customer to pick up with any kind of vehicle. Although if you want a home delivery, we are also well able to take care of it.

At our nursery hundreds of species of trees and plants are grown, from acer tot zelkova. As previously mentioned a very wide range of sizes, ranging from 8-10 up to and including 25-30. The shrubs and container cultivation are also available in a great diversity and numbers.

The benefit of the sandy soil on our location and the transplanting (two ore mostly three times) are enabling us to supply plants with optimal rooting.

If you want to visit our nursery, please contact us in advance for an appointment. During your visit we enjoy to show you how efficiently we work to raise a particularly green quality product, with all appropriate measures to burden the environment as little as possible. All in accordance with the requirements of the certification to which we meet.

Stand

R111
  Sichern, um die Teilnehmer-Liste

Address

Bredaseweg 15 b
4881DC Zundert
Netherlands

www.bieboom.nl

Contact

+31765974051 info@bieboom.nl Facebook

Öffnungszeiten

Mittwoch 4. Oktober

09.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag 5. Oktober

09.00 - 18.00 Uhr

Freitag 6. Oktober

09.00 - 18.00 Uhr

Partners

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Kontakt

GrootGroenPlus

Postbus 369
4880 AJ Zundert, NL

T: +31(0)76-5977984 E: info@grootgroenplus.nl

Folgen Sie uns