Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

Column 7

Column 7: Jan Voogd

De universele rechten van de plant

ISBN 9789059369276

Auteur: Stefano Mancuso

Nederlandse vertaling 2020:  Etta Maris

 

Tijdens de digitale boekbespreking op GrootGroenPlus 2020 kreeg ik een exemplaar van bovenstaand boekje uitgereikt.

Daarin stelt Mancuso dat de natie van de planten de unieke en eeuwige macht op aarde was en is. Zonder planten zou al het leven waarschijnlijk nooit bestaan hebben.

Mancuso past  “De Verklaring van de Universele Rechten van de Mens uit 1948”  toe op het plantenrijk. Deze verklaring bestaat uit acht artikelen waarin de grondrechten van de planten zijn opgesteld, die hij hierin uitvoerig toelicht.

Enkele concrete gegevens hieruit:

Planten zijn levende wezens en bezitten soevereiniteit net zo goed als ieder ander levend wezen.

Planten kunnen voelen, waarnemen, zoals licht, temperatuur, zwaartekracht, chemische gradiënten, elektrische velden, aanraking, geluid enz. waardoor ze uiterst gevoelig zijn voor hun omgeving.

Zonder een voldoende hoeveelheid bossen is er geen enkele reële kans om de tendens van toenemende Co2 te stoppen. Alleen planten kunnen de C02 concentratie in de atmosfeer terugdringen tot onschadelijke niveaus.

Planten zijn al heel lang geleden een samenwerkingsverband met de mens aangegaan. Door domesticatie – een langdurige relatie van mens en plant – waarin die twee soorten leerden samen te leven en waaruit ze allebei voordeel putten. Ze geven ons nog steeds voldoende voedsel en materialen waarmee wij mensen comfortabel kunnen leven. We zullen onze groene omgeving dienen te respecteren en ieder plekje op aarde moeten bedekken met planten. 

Mancuso bepleit, goed onderbouwd, met nieuwe ontdekkingen en gegevens, voor de kracht van de plant een bewuste manier van samenwerking tussen mens en natuur. Planten zien, horen, ademen en denken met hun hele lichaam en zijn in staat tot fotosynthese. Mancuso geeft ook de verschillen tussen planten en dieren aan. Dieren kunnen vluchten van hun predatoren. Planten zij afhankelijk van hun standplaats. Planten denken met hun hele lichaam. Ze hebben afweren tegen predatoren zoals o.a. stekels, doornen, geuren en kleur van de vruchten.

Zonder omhaal beschrijft Mancuso de roofbouw die wij mensen plegen op de natuur. Onbeschaamd putten wij ook de hulpbronnen uit die toch al beperkter zijn geworden. Wij zijn er nog niet van doordrongen wat de plantenwereld aan magische eigenschappen bezit en ons van alle gemakken voorziet.

In een bijlage van “BN De Stem” van zaterdag 10 oktober 2020 stond de volgende omschrijving van bovenstaand boekwerkje:

De hele wereld zou dit pamflet over het belang van planten moeten lezen”.

Dit vind ik een goede aanmoediging om dat daadwerkelijk te gaan doen ! Zeker ook door de concrete uitspraken van Mancuso en aanbevelingen dat we ons gedrag ten opzichte van de natuur drastisch moeten bijstellen en de ontbossing onmiddellijk moet stoppen voordat het echt te laat is en de natuur voorgoed niet meer in evenwicht zal zijn met ons leefmilieu !

 

Jan.jpg
Download onze app