Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

Tenax Tree-Plugs & Seeds

Overasebaan 11
4891 RG Rijsbergen
Netherlands


Producten en activiteiten
Bos- en haagplantsoen
Coniferen
Uitgangs materiaal
Telen van Plugplanten - Stratificeren van Boomzaden


OORSPRONG MET VOORSPRONG
De doelstelling van Tenax is kwekers een voorsprong te geven dankzij een goede oorsprong.
De door Tenax zorgvuldig behandelde boomzaden en geteelde plugplanten zijn voor kwekers een degelijke START!

Door het gelijkmatig kiemen van onze zaden en de vitaliteit van onze plugplanten, krijgen kwekers een flinke voorsprong in het teeltproces.

Door het aanschaffen van plugplanten zijn kwekers geen kostbare tijd en overmatige ruimte meer kwijt aan het zaaien van zaden of het opkweken van jonge planten.

In ons assortiment vindt u meer dan 70 soorten naald- en loofbomen.
...........................................................................
LEADING THROUGH ORIGIN
The aim of Tenax is to give growers a head start thanks togood origin principals.

Tenax’carefully treated tree seeds and cultivated plug plants are a solid START for growers!

By germinating our seeds evenly and the vitality of our plug plants, growers get a great head start in the growing process.
By purchasing plug plants, growers no longer waste valuable time and excessive space on sowing seeds or growing young plants.

In our assortment you will find more than 70 varieties of pine (coniferous) and deciduous trees.
..........................................................................
VORSPRUNG DURCH HERKUNFT
Das Ziel von Tenax ist es, den Züchtern dank einer guten Herkunft einen Vorsprung zu verschaffen. Die von Tenax sorgfältig behandelten Baumsamen und die kultivierten Plugpflanzen sind ein fester START für die Züchter!

Durch das gleichmäßige Keimen unserer Samen und die Vitalität unserer Plugpflanzen erhalten die Züchter einen großen Vorsprung im Wachstumsprozess. Durch den Kauf von Plugpflanzen verschwenden die Züchter keine wertvolle Zeit und übermäßigen Platz mehr bei der Aussaat von Samen oder beim Anbau von Jungpflanzen.

In unserem Sortiment finden Sie mehr als 70 Arten von Nadel- und Laubbäumen.


Stand: D017  Terug naar exposantenlijst

Download onze app