Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

Klasmann-Deilmann Benelux

Nieuwe Waterwegstraat 34
3115 HE Schiedam
Netherlands


Producten en activiteiten
Toeleveranciers


Klasmann-Deilmann is een wereldwijde leverancier van organische substraten, hernieuwbare grondstoffen en Growcoon pluggen.
De experts van Klasmann-Deilmann beschikken over een grondige kennis van veenproducten en alternatieve grondstoffen. Vanwege deze expertise en mede door optimalisering van de logistieke processen en geografische spreiding van herkomsten, kan het bedrijf jaarrond een hoge en constante kwaliteit leveren.
Klasmann-Deilmann beschikt over eigen veenderijen in Duitsland, Ierland, Litouwen en Letland, alsmede eigen productielocaties voor alternatieve grondstoffen. In het kader van duurzaamheid worden de veenderijen na vervening teruggebracht in natuurlijke staat. Door de beschikbaarheid van een continu hoogwaardige kwaliteit van grondstoffen in eigen beheer, waaronder een groeiend aandeel alternatieve grondstoffen, zijn zij in staat om ook op langere termijn haar afnemers van de gewenste producten te voorzien.
Veenderijen van Klasmann-Deilmann zijn allemaal RPP gecertificeerd en de substraten worden geproduceerd in overeenstemming met de richtlijnen van de RHP, ’s werelds strengste kwaliteitsnormen voor de substraatindustrie


Stand: D028
Assortiment


  Terug naar exposantenlijst

Download onze app