International nursery stock trade fair

IBN Kwekerijen

Postbus 660
5400 AR Uden
Netherlands


Products and activities
Starting material


Over ons
Werken geeft het gevoel ergens aan bij te dragen en ergens bij te horen. Het hebben van werk is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die, om wat voor reden dan ook, extra ondersteuning naar werk nodig hebben. Voor al deze mensen is IBN er. Al 25 jaar maken we ons sterk om mensen die het op eigen kracht niet redden aan werk te helpen.

Als sociale werkgever investeren we in mensen. We leiden via werkleerlijnen medewerkers op tot vakkrachten. Tijdens of na deze leerperiode kan de medewerker via een detachering of rechtstreeks bij een werkgever in de regio aan de slag. Daarnaast hebben we diverse werkzaamheden binnen onze eigen bedrijfsonderdelen. Deze facilitaire en productiematige diensten zoals schoonmaak, beheer, groenonderhoud, in-, om- en verpakken, assemblage en montage worden uitgevoerd door mensen die extra ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben.

Ons werk gaat verder dan het vinden van een passende werkplek. We willen dat mensen weer mee kunnen doen. Dat mensen vanuit hun eigen talenten en ambities kunnen bouwen aan een loopbaan. Want, werken maakt mensen gelukkiger. En gelukkige mensen maken onze samenleving mooier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

About us
Working gives the feeling of contributing and belonging to something. However, having a job does not come naturally to everyone. There are people who, for whatever reason, need extra support towards work. IBN is there for all these people. For 25 years we have been committed to helping people who cannot manage on their own to find work.

As a social employer, we invest in people. We train employees to become skilled workers through work learning pathways. During or after this learning period, the employee can start working through a secondment or directly with an employer in the region. In addition, we have various activities within our own business units. These facility and production services such as cleaning, management, greenery maintenance, packing, repacking and packaging, assembly and assembly are performed by people who need extra support in the labor market.

Our work goes further than finding a suitable workplace. We want people to be able to participate again. That people can build a career based on their own talents and ambitions. Because, working makes people happier. And happy people make our society more beautiful.


Stand: G015  Back to list of Participants

Download onze app