Parking P1 visiteurs:
Meirseweg 54, 4881 MJ Zundert (NL)

Le salon international de la pépinière

Zundert, Boomkwekerijen

Antwerpseweg 83
4891 CM Rijsbergen
Netherlands


Produits et activités
Parc d’arbres et haies
Conifères
matériau d'origine


“Goed geworteld” is ons motto!
Goed geworteld heeft betrekking op onze planten, maar ook op onze relatie met u als klant of toeleverancier. Met veel passie en aandacht kweken wij met ons team de planten  voor u. Met dezelfde hartstocht en attentie behandelen wij uw aanvragen, orders en vragen.

"Well rooted" is our slogan! 
Well-rooted concerns our plants, but  our relationship too, with you as a customer or supplier. With great passion and attention we grow with our team your plants. With the same interest and mind we will treat your requests, orders and questions.


Stand: B089

  Retour à la liste des participants

My favourite plant!

Paulownia tomentosa

Download onze app