Parking P1 bezoekers:
Meirseweg 54, 4881 MJ Zundert (NL)

Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

Nieuws

EPS geeft opnieuw financiële impuls aan voorjaarsbeurzen in 2019


De positiviteit rondom de eerste samenwerking van de vier Zuid-Nederlandse voorjaarsbeurzen in januari 2018 heeft ertoe geleid dat Stichting European Plant Support (EPS) wederom de toezegging heeft gedaan om een financiële bijdrage te leveren aan de PR bij herhaalde samenwerking. 

 

In januari 2018 werkten de verkoopbeurzen Groenbeurs HaarenGroenbeurs Brabant Sint-Oedenrode, TreeVention Venlo en vakbeurs GrootGroenPlus Zundert voor het eerst samen op het gebied van PR. Samen boden zij (inter)nationale inkopers de kans om in zes dagen tijd strategisch het volledige sortiment in te kopen. Op 12 april jl. zaten de beurzen samen om deze eerste voorzichtige samenwerking te evalueren. 

 

Laagdrempelig

Een van de belangrijkste voordelen van de verkoopbeurzen is de laagdrempeligheid. De beurzen worden daarnaast op gunstige tijdstippen georganiseerd, er is ruim tijd om de bezoekers te woord te staan, ze promoten de regio en er heerst een gemoedelijke sfeer. De voorjaarsbeurzen zijn vooral gericht op in- en verkoop, terwijl de najaarsbeurs van GrootGroenPlus veel groter en meer gericht is op relatiebeheer.

 

Alle beurzen waren positief over de samenwerking, maar zagen ook onderwerpen die voor verbetering vatbaar zijn of verder geprofessionaliseerd kunnen worden. Daarom is besloten om uiterlijk op 1 mei een overlegteam samen te stellen. Elke beurs levert hier een of twee personen voor aan. Dit team gaat aan de slag met verschillende vraagstukken. Zo zal onder andere gekeken worden naar een herkenbare uiting van en op elkaars beurzen en hoe vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband op 3 tot en met 5 oktober op de najaarsbeurs van GrootGroenPlus tot uiting gebracht gaat worden. Het samen te stellen team zal ook gevraagd worden om een vergelijking van bezoekers te maken, een gezamenlijke uitstraling te overwegen, beeldmateriaal van alle beurzen te verzamelen en zo snel mogelijk te beginnen met de algemene promotie in binnen- en buitenland.

 

Eigen locatie

De beurzen zullen in 2019 nog op hun vaste locaties georganiseerd gaan worden, dit op de woensdag en donderdag voor de week van IPM Essen (D), namelijk op 16 en 17 januari. Alleen TreeVention vormt hierop een uitzondering. Die wordt traditiegetrouw op zondag en maandag gehouden, namelijk op 20 en 21 januari 2019. De beurzen behouden voorlopig ook hun eigen namen en logo’s. Wel wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke pay-off.

 

Positief overleg

Het was een positief overleg waarin kennis, ervaring en perspectief volop gedeeld werden. Dit alles met open vizier en zonder blind te zijn voor de te verwachten ontwikkelingen en wensen op de langere termijn. Wie belangstelling heeft om zich aan te sluiten bij deze samenwerking kan zich melden via info@vraaghetgewoon.nl.

 

Door de samenwerking voort te zetten, hebben inkopers ook in 2019 weer de kans om in januari binnen zes dagen al hun inkopen in het Zuiden van Nederland te doen. Voor standhouders biedt dit het voordeel van een groot bereik tegen lage kosten, terwijl inkopers hun zaken veel efficiënter kunnen organiseren door dat ze slechts eenmaal af hoeven te reizen.


Schermafbeelding 2017-11-11 om 13.09.08.png
Download onze app