GrootGroenPlus Voorjaarsbeurs

Thema 2018

THE FUTURE = GREEN

 

Ook dit jaar kent vakbeurs GrootGroenPlus weer een thema. Na het succesvolle thema ‘My Favourite Plant!’ werd gekozen voor een meer toekomstgericht en alomvattend thema, dat veel ruimte biedt voor onder meer (technische) innovaties: THE FUTURE = GREEN.

 

De toekomst is groen.  Groen is het antwoord op veel van de problemen waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Groen vermindert de CO2 in de lucht. Goede toepassing van groen is belangrijk in de strijd tegen wateroverlast. Groen heeft een positieve invloed op het klimaat. Groen verbetert de leefomgeving en levenskwaliteit. Groen is niet alleen plezierig, het draagt ook bij aan gezondheid en veiligheid. 

 

Het is dus een krachtig middel en in veel gevallen een natuurlijke oplossing voor ingewikkelde vraagstukken. Geen enkele andere sector heeft de beschikking over zoveel kracht en natuurlijke middelen. 

 

En dan zijn er natuurlijk ook de ontwikkelingen en innovaties rondom groene energie, groene logistiek, mechanisatie, precisielandbouw, onkruidbeheersing en robotisering. Allemaal onderwerpen waaraan de groene sector een belangrijke bijdrage blijft leveren.  De groene sector heeft voor veel actuele, maar ook voor toekomstig te verwachten problemen of vraagstukken dé oplossing in handen. 

 

Met dit thema willen we mensen uitnodigen om na te denken over een toekomst met groen én een groene toekomst. Wat is daarvoor nodig? Welke samenwerkingsverbanden kunnen hier voor worden aangegaan? We werken door de keten heen uiteraard samen aan de toekomst. En als er iets is dat de toekomst heeft én dat toekomst biedt, dan is het groen. THE FUTURE = GREEN.

themalogo-ggp-2018-transpartant-RGB.png
Download onze app