Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

Start t/m 1993

 

Tot en met 1993

 

Onze vakbeurs GrootGroenPlus kent zijn oorsprong in de Boomteelt Expo, die aan het einde van de jaren '80, begin jaren '90 van de 20e eeuw gehouden werd onder de overkapping van het CLTV-terrein. Oprichter Jac Lodders besloot hierop voort te borduren met GrootGroenPlus, toen nog GrootGroen geheten. De ontwikkeling van de beurs nam onder het bestuur van de Stichting Afzetbevordering Grootgroenprodukten (SAG) al vrij snel een vlucht. In 1993 kwamen er bijvoorbeeld GrootGroen-catalogussen voor op de beurs en was er sprake van een stijging van 50% ten opzichte van het eerste beursjaar in termen van het aantal deelnemers en de beursoppervlakte.

 

De beurs was op dat moment nog vooral nationaal georiënteerd. 

 

 

Documentaire Boomteelt Expo 1986 

 

Beurscatalogus 1993

 

Download onze app